Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Hùng Sơn

Tân Sơn - Hùng Sơn
3.872.180
c1hungson@bacgiang.edu.vn